Skip to content

Dokumentumok

Általános Szerződési Feltételek


Web-, IceCast Rádió-, Domain regisztráció-eladása-átregisztrációja, Virtuális (VPS) Szerverek viszonteladására, Dedikált szerverek értékesítésére, Weblapok-Portálok fejlesztésere vonatkozó

Általános Szerződési Feltételei

• A szolgáltató neve, és elérhetőségei

Neve: Nagy Krisztián „OrszágNET Rendszerház” (továbbiakban: szolgáltató ) "Best Hosting Planet Jogutódja"

Elérhetőség: Email: krisztian.nagy@orszagnet.hu

URL: http://www.orszagnet.hu

Skype: best.hosting.planet

Adószám: 79311713-1-36

 

• Hatályos jogszabályok

• Eht.: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

• Efsz.: 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlései
előfizetői szerződésekre, és azok megkötésére vonatkozó
részletes szabályokról

• Akr.: 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól

• Avtv.: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról

• Szh.: 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet a számhordozhatóság
szabályairól

• Kra.: 55/2007(V. 31.) GKM rendelet a számhordozási központi
referencia adatbázisról

• Fvt.: 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

• Tszr. („Rendelet”): 17/1999 (II. 5) Korm. rendelet a távollevők között kötött
szerződésekről

• Ptk. 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv)

 

Eladó definiálása

A Best Hosting Planet szolgáltató , a lejjebb felsorolt szolgáltatásokat nyújtja a teljesség igényével. A szolgáltató felelősséget vállal szolgáltatásának minőségéért, illetve a lent felsorolt szolgáltatásokra pénz visszafizetési garanciát vállal. A szolgáltatót az általa nyújtatott és ügyfeleinek kiadott szolgáltatások után felelősséget nem vállal (SPAM levelek küldése, webes alkalmazások útján, a kiadott/bérbe adott tárhelyekről, Illegális tartalmak fellelhetősége a tárhelyeken, illetve a nem legálisan bejelentett Rádió állomások használatáért). Ezen felelősségek az ügyfeleket (továbbiakban: bérlőket) terheli.

 

Szolgáltatások Pénz visszafizetési garancia Ideje
——————————————————————————————————-

1. Web Hoszting igen 1. hónap
4. IceCast Rádió Szerver igen 1. hónap
5. VPS nem
6. Dedikált Szerver bérlése nem
7. Domain eladás/regisztráció nem
8. Weblap tervezés nem
9. Domain Átregisztrálás (Sikertelen átregisztrálás esetén) igen

 

• Vevő definiálása

A vevőnek ( továbbiakban: bérlő ) jogában áll, pénzéért, minőségi szolgáltatást kapnia, melyet ellenszolgáltatásként megfizet a szolgáltatónak. Ezeken felül joga van, a zavartalan, folyamatos szolgáltatás igénybevételére, a garantált sávszélességek kihasználására, a szolgáltatások maximális keretének kihasználásra. Lehetősége és joga van a bérlőnek csomagjainak bővítésére vagy csökkentésére. A bérlő felelősséget vállal az általa bérelt szolgáltatások legalitásáért. A bérlő kötelessége a különféle jogszabályok tiszteletben tartása, és azok betartása. A bérlő vállalja, hogy amennyiben jogellenes cselekményt követ el (SPAM levelek küldése, nem jogtiszta szoftverek publikálása, értékesítése, illegális média sugárzása), az esetben a szolgáltató felé benyújtott jogi felelősség vállalás a jogvédő és média hivatalok felől, és mindezek mellett a hírközlési Magyarországi, vagy nemzetközi hatóságának bejelentése alapján, a beazonosított tárhelyet igénylő bérlő felelősségét terheli. A bérlő köteles ezen felelősséget elvállalni, és nem terhelheti, nem ruházhatja át a szolgáltatóra, amennyiben, ez a bérlő saját hibájából származik. A bérlő köteles a megküldött büntetés megfizetésére, jogerős határozat végrehajtására.

 

II. Az előfizetői jogviszony létrejötte

 

2.1. Az előfizetői jogviszony létrejötte, írásbeli előfizetői szerződéssel

Az előfizető szerződés, az I. számú mellékletben megfogalmazott szerződés aláírása esetén jön létre. A szerződésben megfogalmazott feltételek és díjszabások betartása mellett, és a megfelelő előfizetői kategória előzetes megfizetése esetén maximum 24 órán belül a hozzáférés és a szolgáltatás aktív, melyről a szolgáltató köteles értesíteni e-mailben az előfizetőt. Ez alól kivételt képez a magyar TLD domain (.hu), melynek átfutási ideje maximum 14 munkanap. A szerződésben foglalt szolgáltatásokat bérlő 2. személynek nem adhatja ki, nem értékesítheti tovább, vagy nem adhatja el, a szolgáltató előzetes beleegyezése nélkül.

 

2.1.1. Előfizetés rendezése

Előfizető Szolgáltató felé minden tárgyhót vagy tárgyévet köteles előre megfizetni a szolgáltatás igényének fentartására. Ezen kötelezetségét Banki utalással, Postai Kézpénzbefizetési Csekkel teheti meg, vagy PayPal-on keresztül. Amennyiben nem kívánja a szolgáltatást hosszabítani, köteles Előfizető a Szolgáltatót a lejárat előtt legfeljebb 5 nappal előtte írásban vagy telefonon értesíteni. Egyéb esetben a Szolgáltató az elindított aktuális időszakra számlát állít ki, melyet Előfizető köteles Szolgáltató felé 8 munkanapon belül megfizetni.

 

2.2. Az előfizetői szerződéshez szükséges okmányok

Az előfizetői szerződésen szerepelnie kell az alábbi adatoknak:

Magánszemély esetén:

• Név, születési név;

• Születési hely, idő;

• Anyja leánykori neve;

• Személyi igazolvány száma v. lakcím kártya száma;

• Állandó lakóhelye, külföldi előfizető esetén tartózkodási hely;

• Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő adatai.

Cég esetén:

• Cég / egyéb szervezet / egyéni vállalkozó neve;

• Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;

• Bankszámlaszám, adószám;

• Székhely.

 

2.2.1. A bérlő a szerződésben és az ÁSZF-ben illetve az attól elválaszthatatlan mellékleteiben foglaltakat elfogadja, és a szolgáltató felé, a szerződésben megkötetett díjakat megfizeti.

 

2.2.2. Az előfizetői szerződésben a felek megállapodnak, hogy a szolgáltató a megfizetett, szolgáltatást nem szüntetheti meg hamarabb illetve az előfizetés idejére nem korlátozza. Ez alól kivételt képez a majd lentebbi pontokban megfogalmazott rendkívüli felmondás.

 

2.3. Az előfizetői szerződés megkötésének korlátai

A szolgáltató jogosult az előfizető szerződés megkötését indokolatlanul megtagadni. A szolgáltató az előfizetői szerződés megszűnését követően, csak akkor köt újra szerződést előfizetővel, ha nincs kint lévő díjtartozása, vagy szerződésének megszűnésének oka a szerződésben megfogalmazott szabályok, egyszeri vagy többszöri megszegése miatti felmondás volt.

Amennyiben a fentiek ellenére, megtévesztés, tévedés illetve adminisztrációs hiba miatt újra létrejönne az előfizető szerződés, szolgáltató, amennyiben ezt észreveszi, jogában áll azonnali hatállyal megszüntetni. Bérlő a szolgáltatást igénybe vett időre kialakult díjtartozást számla ellenében köteles megtéríteni szolgáltatónak.

 

2.4. Az előfizetői jogviszony keletkezése szóbeli előfizetői szerződés megkötésével (valamint a Best Hosting Planet online rendszeren keresztül ráutaló magatartással)

 

2.4.1. Az előfizetői jogviszony szóbeli és rámutató magatartással az alábbi módokon jöhet
létre:

• A best.hosting.planet Skype címen tett írásos vagy szóbeli (VoIP) hívás által,

• A Best Hosting Planet Online rendszerben történt belépéssel

 

2.4.2. A Best Hosting Planet online rendszerében történő regisztrációval történő szerződéskötéshez, elsőként regisztrálni kell Magát az online rendszerben (díjmentes).

 

2.4.3. A szolgáltatóval csak a 14. életévét betöltött személy köthet érvényes előfizetői szerződést.

 

2.4.4. A bérlő a szóbeli és a rámutató magatartással történő szerződéskötés folyamán nyújtott tájékoztatást követően, beleegyezését adja, hogy a szerződéskötéssel egy időben a szolgáltató a szolgáltatást azonnal megkezdi.

 

3. Webhosting Tárhely szolgáltatás

 

3.1. A Szolgáltatás árszabását, a 2.-es melléklet tartalmazza. Az árváltozás jogát, és a Szolgáltatások megnevezésének, illetve mennyiségének bővítésének jogát a Szolgáltató fenntartja. A szerződés azonnal megszűnik, ha a Szolgáltató felé érkező bejelentés illegális anyag tárolásáról, és ezen bejelentésről értesítést kiküldve a Megrendelő felé, nem távolítja el a szerverről. Ha a szerveren indokolatlanul magas terhelést idéz elő oldalával, akár hibás kód, akár más kifolyó okból.

 

4. IceCast rádió szerver szolgáltatás:

 

4.1. A Szerver Szolgáltatás egy Linux Alapú Zárt forráskódú Rádió Szerver programmal történik, a CentovaCast-al. A szervert a Megrendelő kérelme alapján, illetve az aktuális csomag lista alapján a Szolgáltató felkonfigurálja, és 128 kb/s-os stremet sugároz AutoDj esetén illetve 100 Mbit/s-os vonalon keresztül engedi az adás sugárzást. Az AutoDj illetve a Stream Szerver típusairól, és árairól a http://orszagnet.hu/icecast2-radio-server link ad felvilágosítást. Az árak és a kategóriák módosításnak jogát a Szolgáltató fenntartja. A Megrendelő felelősséget vállal az Ő általa sugárzott műsorért, illetve a szerveren tárolt média anyagért. Legális Rádióhoz a kapcsolatot fel kell venni a MAHASZ, ProArt, EJI és az Artisjus jogvédő szervezetekkel, ielletve a nemzetközi jogvédő szervekkel amennyiben nem Magyarországon kívánja bejelenteni rádióját. Jogi felelősség a szolgáltatót nem terheli.

 

5. Vegyes rendelkezések

5.1. A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

 

5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99 %-os

rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 90 perc üzemszünet

beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett időtartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást. Amennyiben ez munkanapra esik, köteles ezt legalább 3 munkanappal előre írásban (e-mail, fax, posta) az előfizető felé jelezni.

 

5.3. A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi

jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő

felelőssége.


5.4. A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig a Szolgáltató az árváltozást megelőzően a Megrendelőt értesíteni köteles (email vagy hagyományos levél útján).

 

5.5. A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Budapesti Fővárosi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

 

5.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

 

6. Vis Major

6.1. Egyik fél sem felelős a Szerződésben foglaltak nem vagy hibás teljesítésért, amennyiben azt Vis Major esemény okozza. Minkét fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik felet az esemény bekövetkeztét követően. Az esemény időtartama alatt a Szolgáltatási Szerződés szünetel.

Vis major esemény: Az érintett fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, sztrájk, vagy hasonló munkabeszüntetés.

 

7. Termék és szolgáltatás megrendelési feltételek, meghiúsulási kötbér, visszakapcsolási díj

7.1. Megrendelés gomb

A Best Hosting Planet által üzemeltetett oldalon a Megrendelés gomb lenyomásával, és rendelési kérelmének elküldésével, a megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A rendeléstől számított max 12 órán belül kap egy visszaigazoló email-t melyben megkapja a befizetés módját, összegét, és feltételeit. Amennyiben a megfizetés 48 órán belül nem történik meg, abban az esetben, alkalmankénti 5000 HUF meghiusulási kötbért köteles előfizető megfizetni, a kiállított adatok alapján. Weblap tervezés esetén , amennyiben megrendeli előfizető, de nem fizeti ki, abban az esetben 100%-os meghiusulási kötbért számolunk fel, mely a korábban egyeztetett díj teljes mértékét lefedi. Szolgáltató anyagi kintlévőségének követelését, ügyvédi és behajtó iroda segítségével fogja végrahajtani.

 

7.2. Megrendelés és Szerződés kötés

A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak és a távollévők közötti kereskedelmi szabályok megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termékek és szolgáltatások értékesítője a Best Hosting Planet és az értékesítéssel megbízott partnercégei fenntartják maguknak a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül pl. versenyérdek ütközés miatt elutasítsanak. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

 

7.3. Szolgáltatás megrendelése, meghiúsulási (lemondási) kötbér

A megrendelést a MEGRENDELÉS gomb lenyomásával, és adatainak elküldésével kezdeményezi. Erről hamarosan a megadott email címre egy számlabekérőt kap, mely tartalmazza az utalás módját, értékét, és megfizetés fajtáját. A feltüntetett összeget megrendelő köteles legkésőbb 48 órán belül rendezni. Amennyiben a megadott határidőn belül a számlánkon nem jelentkezik a szolgáltatás ellendíjja, abban az esetben minden előzetes figyelemzetetés nélkül, a rendelést töröljük, és postára adjuk ameghiúsulási kötbért. A tartozás meg nem fizetéser esetén, szolgáltató 8 napon belül átadja egy ügyvédnek, aki behajtón keresztül jogi úton rendezi a kintlévőség behajtását, illetve ebben az esetben ezen költésgek, előfizetőt / rendelőt terhelik. Amenyniben 12 órán belül nem kapja meg számlabekérőnket abban az esetben ügyfélszolgálatunkon kell érdeklődni:

 • Skypon: best.hosting.planet
 • Email: krisztian.nagy@orszagnet.hu
 • Telefon: +36 30 458 34 30

 

7.4. Visszakapcsolási díj

Amennyiben előfizető szolgáltatása felfüggezstésre kerül fizetési késedelem miatt, abban az esetben a szolgáltatás visszakapcsolásáért, előfizető alkalmanként 8.000 HUF megfizetése köteles.
Érintett szolgáltatások:

 • Web Hosting
 • Rádió Hosting
 • VPS Hosting
 • Bér Szerver
 • Egyéb Webes oldalak üzemeltetése

 

8. SPAM (kéretlen reklámlevelek) büntetése

Szervereinken szigorúna tilos minden féle SPAM tevékenység. Amennyiben előfizetőre bizonyítható módon rámondható szolgáltató vagy egyéb hatósági szerv által a SPAM vélt tevékenysége, abban az esetben a bírság teljes költsége előfizetőt teheli, melyet akár peres úton is szolgáltató behajthatja.
A SPAM-elésért járó költségek:

 • Alkalmanként 25.000 HUF megfizetése, vagy egyéb valutában az aktuális árfolyamközép alapján meghátorzott díj tétel
 • A büntetés teljes díja, melyet a kérvényező jogi, vagy hatósági szerverv kiszab
 • A SPAM listára való felkerülsé esetén a SPAM lista levételének díjának teljes megfizetése

Megfizetését előfizető klöteles legkésőbb 8 munkanapon belül rendezni, melyről szolgáltatótól számlát kap. Amennyiben 8 munkanapon belül nem rendezi tartozását, szolgáltató ügyvédhez fordulva, bahjtási kérvényt kezdeményez előfizető ellen, melyet már így végrehajtó felé lesz köteles előfizető megfizetni.

 

9. Szerződés megszűnése

 

9.1. Normál szerződés megszűnése

Normál esetben előfizető elsődlegesen jelzi szolgáltató felé, szolgáltatásának megszűnési kérelmét, akár Skype, akár email módján, melyről szolgáltató előfizető címére (email) kiküldi a megszűnési nyilatkozatot, melyet kinyomtatva aláírva köteles előfizető megküldeni szolgáltató részére. Amennyiben a szolgáltatás megszűnése hűségidőn belül történik, abban az esetben előfizető köteles a hátralékot megfizetni, illetve 14.000 HUF kötbért megfizetni. A megfizetést 8 munkanapon belül előfizetőnek rendeznie kell.

 

9.2. Rendkívüli szerződés megszűnsése

Abban az esetben, ha előfizető ellen eljárás indul, vagy többszöri gondok fordulnak elő előfizetővel, illetve számlatartozás miatt szolgáltatás megszűnése kezdeményeződik, akkor előfizető köteles, tartozását, hátralékát, és 14.000 HUF kötbért megfizetni szolgáltató felé. A megfizetést 8 munkanapon belül előfizetőnek rendeznie kell.

 

10. Elállási jog A távollévők közötti kereskedésre vonatkozó 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a megrendelt termék kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Figyelem, ez a határidő jelenleg 8 nap, amely a jogszabályok változása folytán bármikor változhat. Szolgáltatónak nem áll módjában visszavásárolni a terméket a következő kategóriákban: Domain szolgáltatás, VPS szologáltatás, Bérszerver. Nem lehet élni az elállási joggal: a teljesen egyedi, kifejezetten a vevő egyedi kérésére és megrendelésére készített termék esetén (a vevő részére gyártott bármely egyedi árucikk), továbbá a 17/1999. (II./5.) számú, a távollévők között kötött szerződésekről szóló Kormányrendelet 5 paragrafusába tételesen felsorol minden olyan esetben, amikor a Vásárló nem élhet az elállási jogával. 11. Hírlevél A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére annak kérését követően hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által az önkéntes regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott és kezelni kért személyes adatok valósak, illetőleg helytállóak. A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre önkéntesen feliratkozott felhasználók adatai közül. 12. Kockázat

Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.

Szolgáltató természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyét és weblapját szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek Szolgáltató önszántából nem adja ki – kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.